top of page

PRIVACY POLICY

WIJ RESPECTEREN JOUW PRIVACY!


Daarom beloven we ons te zullen houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u bij ons achterlaat veilig worden opgeslagen. We beloven je informatie nooit aan anderen te verkopen

.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 

SAND IN BETWEEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling.

• Verzenden van onze nieuwsbrief.

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

• Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.

• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

• Om goederen en diensten bij u af te leveren.

• SAND IN BETWEEN analyseert jouw gedrag op de website (Google analytics) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren.

• SAND IN BETWEEN verwerkt alleen persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen.

Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 

Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we gegevens verwerken die al over u zijn verzameld, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

bottom of page